Hempel kollegiet

– DTU

hempel kollegiet oversigt - Hempel-kollegiet
DK – Lyngby

I forbindelse med Hempel-koncernens 100 års jubilæum i 2015, donerede Hempel Fonden midler til et nyt kollegium for både internationale og danske studerende på DTU Lyngby Campus. Kollegiet består af 6 bygninger på hhv. 2 og 3 etager, som samlet tilbyder 200 studieboliger. Kollegiet er bygget op omkring det eksisterende landskab, som danner de perfekte rammer for uddannelse og forskning. Ved indkørslen til kollegiet er der placeret to store fritstående EP Custom postkasseanlægstander med i alt 200 postkasser.