EP Digital

Postkasseanlæg med digitale navne-display og elektroniske låse

Vægmontering er en nem og økonomisk montageform, der ikke begrænser anvendelsen af rummet bag væggen. Der er fokus på både et kvalitetsanlæg, hvor opsætningen er nemmere og hurtigere, hvilket også gør det billigere. Et vægmonteret postkasseanlæg gør brug af den indendørs væg, som gør den en del af arkitekturen. Mange ser det som en yderligere fordel at få et anlæg med skråt tag, hvor aviser, reklamer og andet ikke kan ligge oven på anlægget og flyde.

Postkasseanlæggets bagside hænger en anelse ud fra væggen, hvilket udligner skævheder på væggen. Det sikrer, at alle låger åbner og lukker korrekt. Afstanden fra væggen sikrer også ventilation bag anlægget. Det eliminerer kondens og dermed fugt, hvilket forlænger anlæggets levetid, og hindrer eksempelvis skimmelsvamp bag anlægget. Støj fra ilægning og tømning af post begrænses, da det udelukkende er via beslag og afstandsskiver, at der transporteres rystelser. Anderledes er det med de anlæg, der hænger direkte og med fuld kontaktflade på væggen. Her vil der, alt andet lige, være større støjgener. Ved renovering eller maling af ejendommen, afmonteres og opsættes postkasseanlægget nemt og uden besvær.