EP DIGITAL

– Postkasseanlæg med digitale navne-display og elektroniske låse

  • Innovativt postkasseanlæg

    Et moderne anlæg med digitale navne-display og elektroniske låse.

  • Nem og virtuel administration

    Opret/ændre navne og lejlighedsnumre direkte fra den webbaserede software.

  • Integration af adgangskontrol

    Postkasseanlægget kan integreres i et FlexAir® eller tredjeparts adgangskontrolsystem.

Den enkle og stilrene løsning

Med et EP Digital postkasseanlæg får I en smart og fremtidssikret løsning. Her er der fokus på nytænkende funktioner, hvor det er muligt at ændre og opdatere navnedisplay via Nova softwaren. Et EP Digital postkasseanlæg har elektroniske låse, hvor der ikke bruges mekaniske nøgler. I stedet scannes en adgangsbrik på en læser nær postkasseanlægget, som åbner den forprogrammerede postkasse. Et EP Digital postkasseanlæg kan opbygges med opretstående eller liggende postkasser, som skal placeres indendørs.

Det digitale postkasseanlæg kan integreres i et større FlexAir® adgangskontrolanlæg eller et NovaDrive dørtelefonanlæg. På denne måde administreres alle enheder i ét og samme system. Anlæggets digitale navneskilte og elektroniske låse administreres via en webbrowser fra en hvilken som helst PC eller tablet og er tilkoblet en central, læser samt strømforsyning.

Læs meget mere om FlexAir® og adgangssystemet på Scantron’s hjemmeside.

Digital postkasseanlæg

EP Digital – indendørs vægmontering

Vægmontering er en nem og økonomisk montageform, der ikke begrænser anvendelsen af rummet bag væggen. Der er fokus på både et kvalitetsanlæg, hvor opsætningen er nemmere og hurtigere, hvilket også gør det billigere. Et vægmonteret postkasseanlæg gør brug af den indendørs væg, som gør den en del af arkitekturen. Mange ser det som en yderligere fordel at få et anlæg med skråt tag, hvor aviser, reklamer og andet ikke kan ligge oven på anlægget og flyde.

Postkasseanlæggets bagside hænger en anelse ud fra væggen, hvilket udligner skævheder på væggen. Det sikrer, at alle låger åbner og lukker korrekt. Afstanden fra væggen sikrer også ventilation bag anlægget. Det eliminerer kondens og dermed fugt, hvilket forlænger anlæggets levetid, og hindrer eksempelvis skimmelsvamp bag anlægget. Støj fra ilægning og tømning af post begrænses, da det udelukkende er via beslag og afstandsskiver, at der transporteres rystelser. Anderledes er det med de anlæg, der hænger direkte og med fuld kontaktflade på væggen. Her vil der, alt andet lige, være større støjgener. Ved renovering eller maling af ejendommen, afmonteres og opsættes postkasseanlægget nemt og uden besvær.


Vi rådgiver gerne og finder sammen med dig altid den bedste løsning.

Det digitale navne-display

Alle EP Digital postkasser har indbygget LCD navne-display, der er placeret på lågen og som viser navn og lejlighedsnummer. Størrelsen på navneskiltet er 162×21 mm (b x h) med plads til 30 tegn inkl. lejlighedsplacering. Det digitale navne-display opdateres via den webbaserede Nova software, hvor det er muligt at tilføje navne, lejlighedsnumre og styre hvem der har adgang via en unik adgangsbrik, som er specialkodet til beboeren. På denne måde, undgås klistermærker og udskiftning af aftagelige navneskilte, da det hele styres online. Det gør det nemt for viceværten at tilføje eller fjerne beboere, hvilket sparer tid og er økonomisk fordelagtigt. Navne-displayet kommer formonteret i postkassen og kabelføringen er gemt væk bag i kassen.

EP Digital navneskilt 03 - EP Digital - Postkasseanlæg med adgangssystem
EP Digital tændt lås 04 - EP Digital - Postkasseanlæg med adgangssystem

Den elektroniske lås

Med elektroniske låse i postkasseanlægget er der ikke længere brug for mekaniske nøgler. De elektroniske låse er lavet i stål og dækket med sort plast. Den åbnes ved brug af en adgangsbrik foran som scannes på en læser, der er placeret tæt på postkasseanlægget. Låsen vil lyse op for at indikere, at postkassen er klar til at blive åbnet. Hvis postkassen ikke åbnes, vil den automatisk kort efter låses igen. Brikker til læseren kan oprettes via Nova softwaren fra en hvilken som helst computer. Sikkerheden øges via softwaren, da det er hurtigt og nemt at opdatere og tilføje nye beboere, men også at fjerne og blokere beboere eller deres mistede brikker, så de ikke misbruges. Låsen leveres færdigmonteret i postkassen.

* Navne på displayet og udgangen til kasserne kan opdateres


Standardspecifikationer for et EP Digital postkasseanlæg.

produktprogram EP digital 2016 - EP Digital - Postkasseanlæg med adgangssystem
Materiale:Polyesterlakeret stål med 10 års garanti mod rustdannelse på indendørs monteret anlæg.
Farve:Antracitgrå (RAL 7016).
Elektronisk lås:Færdigmonteret elektronisk lås i hver postkasse, der er lavet i stål og dækket af sort plast.
Læser:Minimum en læser til scanning af unikke brikker som åbner den forprogrammeret postkasse.
Digitalt navne-display:Færdigmonteret LCD navne-display i hver postkasse, der skal opdateres via Nova softwaren. Størrelsen på navneskiltet er 162×21 mm (b x h) med plads til 30 tegn inkl. lejlighedsplacering.
Brikker:Adgangsbrikker programmeres så hver beboer har adgang til en specifik postkasse. Brikker og kort kan ikke kopieres, eftersom kommunikationen mellem den elektroniske lås og brik/kort er krypteret.
Central:Alpha centralen styres og forbinder de elektroniske produktkomponenter til en webbrowser, som giver administratoren adgang til opdatering af funktionerne via Nova softwaren.
Nova software:Softwaren til styring af digitale navne-display, brikker og FlexAir® komponenter generelt. Herigennem kan bl.a. beboernavne og lejlighedsnumre administreres, oprettes og slettes.
Tyverisikring:Bag brevklappen er postkassen udstyret med en tyverisikring, der gør det vanskeligt at fjerne afleveret post gennem brevåbningen.
Skråt tag:Der kan vælges skråt tag. Det skrå tag leveres separat og påmonteres nemt anlægget inden vægophængning.

Adgangssystem fra Scantron

Her skal fire grundlæggende elementer til en postkasseløsning med digitale navne-display og elektroniske låse. Det er et EP Digital postkasseanlæg, minimum 1 læser, Alpha® centraler og Nova® softwaren. Den færdige løsning kan designes fuldstændig efter individuelle behov og uanset hvilke versioner af de enkelte komponenter, der vælges, arbejder de altid sammen i systemet. Det betyder, at systemet til enhver tid kan tilpasses, opgraderes eller udvides med nye kompo­nenter eller ny software, uden at hidtidige dele skal kasseres. Det er denne fleksibilitet, der er grundlaget for navnet FlexAir® adgangssystemet.

Læs meget mere om FlexAir® og adgangssystemet på Scantron’s hjemmeside.

opbygning systemet 2 150x300 - EP Digital - Postkasseanlæg med adgangssystem

Garantier

På EP Digital ydes der 5 års produktgaranti, 2 års garanti på elektroniske komponenter, 10 års garanti mod rustgennemtæring og 10 års garanti for levering af reservedele på ikke-elektroniske komponenter. Garantierne gælder for indendørs monterede anlæg.

Postkasserne og hele anlægget lever op til den europæiske/danske standard for postkasser DS/EN 13724, hvis anlægget monteres så centrum af nederste brevklap er min. 650 mm fra gulv og centrum af øverste brevklap er max. 1750 mm fra gulv.

garanti basic 300x300 - EP Digital - Postkasseanlæg med adgangssystem